מדריך להקמת עסק - חלק 1
26/01/2014 10:50:42


יש לכם חלום לפתוח עסק?

אולי חלמתם לפתוח בית קפה, אבל נתקלתם בהליכים בירוקרטים: תהליך של רישוי עסקים, קבלת היתר ממכבי אש ועוד כל מיני דרישות, שמסבכות את הכיף שביצירה, ופתאום הכל נראה כבר מייאש ומסובך. 
 
אולי חשבתם לפתוח מספרה, אבל הבנתם שזה לא כל כך פשוט. נדרשת השקעה התחלתית, אין לכם את ההון העצמי הדרוש ולא ברור לכם כיצד ניתן להסתייע בהלוואות בערבות מדינה ואיך לכתוב תכנית עסקית.
 
יתכן ואף היה לכם רעיון מקורי להקים חברת סטארט-אפ וניסיתם לברר איך עושים זאת? 
מה התהליכים שצריך לעבור? ואיך מנהלים עסק שכזה? 

 

 

בבואכם לפתוח עסק, אתם מחויבים ע"פ חוק להירשם במשרדי המע"מ.

בחלק זה נסקור את ההוראות לתהליך הרישום, הכוללות הסבר אודות סוגי האישורים שמעניק המע"מ (כ"עוסק מורשה" ו"עוסק פטור") ומסמכים שעליכם להביא לצורך הרישום.

 

מועד הרישום
​הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.
המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.
 
מקום הרישום
​הרישום נעשה במשרד מע''מ אזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.
 
מסמכים נדרשים
המסמכים אותם בעל העסק נדרש להביא למשרד המע"מ בעת הרישום כעוסק:
 

עוסק יחיד:

תעודת זהות.
חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).
מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו (אם קיים).
 

שותפות:

תעודת זהות של כל השותפים.
חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).
אישור על ניהול חשבון בנק משותף לכל השותפים.
אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים). 
 

רישום שותפות מחייב רישום במע"מ כעוסק מורשה, כלומר לא ניתן לרשום שותפות כעוסק פטור. לפני רישום השותפות במע"מ יש לוודא כי לכל אחד מהשותפים אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.
  
יובהר, כי על השותפות למנות נציג אחד מטעמם אשר יפעל בשמה בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

 

חברה בע"מ:

אישור של רשם החברות על רישום חברה.
תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
  
לפני הרישום יש לוודא כי לכל אחד מבעלי המניות של החברה אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.  
 

 

טופס מע"מ 821
בעת הביקור במע"מ כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע"מ ‎821​ על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע"מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק. מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע"מ הינו מספר תעודת זהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע"מ.

 

תעודת עוסק מורשה
בסוף תהליך הרישום בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים לדיווח מע"מ. תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה (בדרך כלל לאחר מספר שבועות).
 את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.


 

מקורות:
רשות המסים בישראל מעמידה לרשותכם את המדריך לעוסק החדש במע"מ בו תוכלו לקבל מידע מפורט לגבי ההרשמה כעוסקים במע"מ, היכן נרשמים, המסמכים שעליכם להביא בעת רישום, ומידע חשוב נוסף.

 

 

 

 

 

 

אהבתם? מוזמנים לשתף!

x

אוהבים את ירכא נט? תנו לנו בלייק!