רפורמה חדשה בחוק התכנון והבנייה - פטור מהיתר בניה
04/08/2014 14:56:23

 

 

  • מעתה, ניתן לבצע עבודות שונות ללא היתר כגון: מחסן, פרגולה, גגון, גדר, התקנת מזגן, קולטי דוד שמש, שערים, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות אלו ותוך התאמה לתכניות ולהנחיות הוועדה המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה הפטורה מהיתר.

 

 

 

 

ביום 5/3/2014 אישרה ועדת הפנים של הכנסת את הרפורמה בחוק התכנון והבניה(תיקון 030) 
התשע"ד-2014. 

המטרה למדרג סמכויות התכנון הינה ביזור וחלוקה מחדש של סמכויות התכנון בין הוועדות המחוזיות 
לבין הוועדות המקומיות, בד בבד עם קיצור וייעול הליכים, שיפור שירות והגברת השקיפות. 
תמצית עיקרי השינויים עפ"י תיקון 101: 


א. שינויים בהליכי הרישוי וסמכויות התכנון "יום התחילה" – 1 באוגוסט 2014: 


- פטור מהיתר בניה – מתן פטור ל"עבודות ומבנים הפטורים מהיתר" כפי שנקבעו עפ"י 
התקנות כגון: מחסן, פרגולה, גגונים וסוככים, גדר, שער וכדו'. 
לא יהיה צורך להגיש בקשה להיתר במקרים הנ"ל אך תידרש מתן הודעה מוקדמת בכתב ועמידה במחויבות עפ"י התקנות. 
- הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות לאישור תכניות וקציבת מועדים מקסימאליים 
לאישורי תכניות ממועד הגשתן. 
פטור מהיתר אינו פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות או בתכניות החלות על השטח. 
כל תושב 3 מתכנן חייב לבדוק האם הבנייה המבוקשת מותרת במסגרת הפטור. 
יש למסור הודעה לרשות הרישוי תוך 24 ימים ממועד ביצוע העבודה. 

 


ב. שינויים נוספים בתחום הרישוי – יום התחילה – 1 בינואר 2016: 
    הגשת בקשות מקוונות הכוללות שלושה מסלולי רישוי חדשים: 


פטור מהיתר, רישוי מקוצר ורישוי מלא. 
בהם נקבעו לוחות זמנים סגורים לדיונים בנושאים השונים. 
ברישוי המקוצר יהיו תוספות בנייה כגון: ממ"ד, סגירת3הוספת מרפסת, תוספת בניה שאינה 
עולה על 44 מ"ר, הוספת מעליות וכו'. 
רשות הרישוי מחויבת לקבל החלטה בבקשה ולהחזיר תשובה לפונה תוך זמן קצוב ולהשלים 
האישורים הנדרשים בהתאם לתקנות. 

 

 

 

עבודות ומבנים פטורים מהיתר והתנאים בתקנות

 

 

קטיגוריה

המבנה/העבודה/השימוש

התקנה שמגדירה התנאים

חובת הודעה 

גדרות ומחסומים

 

 

 

 

 

 

גדר וקיר תומך תקנה 5  
גדר המוקמת ע"י רשות מקומית תקנה 6  
גדר בשטח חקלאי תקנה 7  
גידור מתקן תשתית תקנה 8 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הביצוע
גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע תקנה 9 לרשות הרישוי והמשרד להגנת הסביבה בתוך 45 ימים מיום הביצוע
מחסום בכניסה לחניה ושער תקנה 10  

גגונים וסככות

 

 

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל תקנה 11 על גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מהנדס מבנים על עיגון ויציבות
מצללה תקנה 12 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מהנדס מבנים על עיגון ויציבות

שימושים נלווים למבנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי עזר כגון מצלמות, גופי תאורה, מתקן חניה לאופניים ועוד תקנה 13  
שלט תקנה 14  
מתקן לאצירת אשפה תקנה 15  
מכונה לאיסוף כלי משקה תקנה 16  
סורגים תקנה 17 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע
דוד מים, דוד שמש וקולטים תקנה 18  
מזגן, מערכת מיזוג אוויר ומערכת טיהור אוויר תקנה 19  
החלפת רכיבים בבניין בעלי מידות זהות – כגון חלונות, רעפים, צנרת מים, כבלי חשמל ותקשורת וחיפוי אבן בחזית תקנה 20  
החלפת מיכל גז תת קרקעי תקנה 21 לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מפקח עבודה

מבנים טכניים

 

 

 

מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח של מיתקן תשתית פטורה מהיתר תקנה 22 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת אם נדרש
מתקן לניטור אוויר תקנה 23  
מתקן פוטו וולטאי תקנה 24 לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מהנדס חשמל ואישור מהנדס מבנים

מבנים ועבודות זמניים

 

 

 

 

מבנה זמני תקנה 25 לרשות הרישוי על הצבה לתקופה רצופה העולה על 10 ימים בתוך 14 ימים ממועד הצבתו
סגירה עונתית – מתקן העשוי חומרים קלים והמגן על יושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה תקנה 26  
עבודות זמניות מסויימות תקנה 27 לרשות הרישוי 15 ימים לפני הביצוע
מנהרה חקלאית ורשת צל תקנה 28 לרשות הרישוי ומשרד החלקאות בתוך 45 ימים מההקמה

מחסן ומבנה לשומר

 

 

מחסן תקנה 29 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מההקמה
מבנה לשומר תקנה 30  

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 

 

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח תקנה 31  
שיפור נגישות לבניין ובתוכו תקנה 32  

אנטנות ותרנים

 

 

 

 

 

 

אנטנה, צלחת קליטה ותורן תקנה 33 על תורן בגובה מעל 3 מ' לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מהנדס מבנים
הוספת אנטנה למתקן שידור קיים תקנה 34 לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור הממונה על הקרינה
הוספת אנטנה על עמוד חשמל תקנה 35  
תורן למדידה מטאורולוגית תקנה 36  
תורן ומתקן ניטור רעש תקנה 37  
אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו תקנה 38  
הריסה ופירוק הריסה או פירוק של מבנה הפטור מהיתר לפי התקנות או של מבנה המסומן להריסה או פירוק לצורך עבודות לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבניה תקנה 39 בתוך 45 ימים מיום הביצוע עם אישור על פינוי הפסולת לתאתר סילוק פסולת בניין או לטיפול בה

 

 

 

אהבתם? מוזמנים לשתף!

x

אוהבים את ירכא נט? תנו לנו בלייק!