שכר האושר של הישראלי - 14 אלף שקל
12/03/2014 15:42:45

נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס חושפים כי הישראלים מרוצים ואופטימיים. 56% מרוצים ממצבם הכלכלי, ושביעות הרצון עולה עם הגיל ותלויה בעמדה החברתית: סוציאליסטים מרוויחים פחות אך מרוצים יותר מקפיטליסטים. הכי מרוצים מהכנסותיהם: מי שמרוויחים מעל 14 אלף שקל. עוד מתברר: 66% מהחרדים "מרוצים מאוד" מחייהם, לעומת 30% מהחילוניים.

 

 

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2012: ממה הישראלים מרוצים?

בקרב בני 20 ומעלה:

 • 56% מרוצים ממצבם הכלכלי: 54% מבני 44-20, 57% מבני 64-45 ו-62% מבני 65 ומעלה.
 • 40% מצפים לשיפור במצבם הכלכלי בשנים הקרובות, אלה שמרוצים ממצבם הכלכלי אופטימיים יותר מאלה שאינם מרוצים ממצבם הכלכלי.
 • בעלי תפיסה חברתית כלכלית סוציאליסטית מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מאשר בעלי תפיסה קפיטליסטית (41% לעומת 24% בהתאמה).
 • 60% מהמועסקים מרוצים מהכנסתם מעבודה: 87% מבעלי הכנסה מעל  14,000 ברוטו לחודש מרוצים מהכנסתם, לעומת 40% מבעלי הכנסה עד 3,000 ₪.
 • 78% מאלה שמכסים את הוצאותיהם החודשיות ללא כל קושי מרוצים מהכנסתם,  לעומת 35% מאלה שאינם מצליחים בכלל לכסות את הוצאותיהם.
 • 87% מהמועסקים מרוצים מעבודתם, שכירים בשיעור דומה לעצמאים, נשים בדומה לגברים.
 • למעלה מ-90% מבעלי משלח יד אקדמי, מבעלי מקצועות חופשיים וטכניים ומהמנהלים מרוצים מעבודתם, לעומת 74% מהעובדים הבלתי מקצועיים.
 • 84% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם, 56% מרוצים מהניקיון, 59% מרוצים מכמות הפארקים והשטחים הירוקים באזור מגוריהם.
 • 86% מרוצים מהחיים, 33% 'מרוצים מאוד':
 • בגיל 44-20, 40% מדווחים כי הם 'מרוצים מאוד' מחייהם, לעומת 19% בגיל 65 ומעלה.
 • 46% מאלה שמצבם הבריאותי 'טוב מאוד' מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 12% מאלה שמצב בריאותם לא טוב.
 • יהודים: 66% מהחרדים 'מרוצים מאוד' מחייהם, 41% מהדתיים, 31% מהמסורתיים ו-30% מהחילוניים.
 • 49% מצפים לשיפור בחייהם בשנים הקרובות. אלה שמרוצים מחייהם מגלים אופטימיות יותר מאשר אלה שאינם מרוצים.

 

 

44% מהישראלים בני 20 ומעלה אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 56% מרוצים. שביעות הרצון מהמצב הכלכלי עולה עם הגיל: 54% מבני 20-44, 57% מבני 45-64 ו-62% מבני 65 ומעלה מרוצים ממצבם הכלכלי. פחות ממחצית (40%) מהאוכלוסייה מצפים לשיפור במצבם הכלכלי, 33% סבורים כי מצבם הכלכלי לא ישתנה ו-17% סבורים כי תחול הרעה במצבם הכלכלי.

40% מצפים לשיפור במצבם הכלכלי בשנים הקרובות. אלה שמרוצים ממצבם הכלכלי מצפים לשיפור במצבם יותר מאשר אלה שאינם מרוצים: 42% מאלה המרוצים ממצבם הכלכלי מצפים לשיפור בו בשנים הקרובות, לעומת 22% מאלה שאינם מרוצים ממצבם הכלכלי. כמו כן, רק 10% מהמרוצים מצפים להרעה במצבם הכלכלי, לעומת 24% מאלה שאינם מרוצים ממנו.

תמונה דומה נצפית כאשר בוחנים את האוכלוסייה לפי היכולת לכסות הוצאות חודשיות. מחצית (50%) מאלה שאינם מצליחים בכלל לכסות את הוצאותיהם אינם מצפים לשיפור במצבם הכלכלי.

תרשים 1. הערכת המצב הכלכלי בשנים הקרובות לפי היכולת לכסות הוצאות, אחוזים

בהבחנה לפי תפיסה כלכלית חברתית, 24% מבעלי תפיסה קפיטליסטית מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 41% מבעלי תפיסה סוציאליסטית. זאת בשעה, שלבעלי תפיסה סוציאליסטית (מבין המועסקים) הכנסה נמוכה יותר (51% מהם משתכרים עד 7,500 ₪, לעומת 42% מבעלי תפיסה קפיטליסטית).

60% מהמועסקים מרוצים מהכנסתם. שביעות רצון מהכנסה עולה עם רמת ההכנסה, ובקרב בעלי הכנסה אישית ברוטו מעל 14,000 ₪ שיעור המרוצים מההכנסה עומד על 88%.

 

תרשים 2. שביעות רצון מהכנסה לפי רמת הכנסה מעבודה, ברוטו לחודש, אחוזים

שביעות הרצון מההכנסה קשורה גם ביכולת לכסות הוצאות חודשיות של משק הבית, ובעוד שיעור המרוצים מההכנסה הוא 78% בקרב אלה שמצליחים לכסות את הוצאותיהם ללא כל קושי, שיעור  זה יורד ל-35% בקרב אלה שבכלל לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם.

תרשים 3. כיסוי הוצאות חודשיות ושביעות רצון מהכנסה, אחוזים

 

שביעות רצון מעבודה

בסך הכל, 87% מהמועסקים מעידים כי הם מרוצים מעבודתם, שכירים ועצמאים בשיעור דומה, גברים ונשים בשיעור דומה. לאור השיעור הגבוה יחסית, אין זה מפתיע כי מרבית המועסקים (77%) מעידים כי היו ממשיכים לעבוד גם אם יכלו לאפשר לעצמם לא לעבוד מבחינה כלכלית.

שביעות הרצון מהעבודה, קשורה במשלח היד: למעלה מ-90% מבעלי משלחי יד אקדמיים, מבעלי מקצועות חופשיים וטכניים ומהמנהלים, מרוצים מעבודתם, לעומת 74% מהעובדים הבלתי מקצועיים.

 

שביעות רצון מהחיים

86% מהאוכלוסייה מרוצים מחייהם. שביעות הרצון מהחיים יורדת עם הגיל, והירידה בולטת במיוחד בשיעור ה'מרוצים מאוד', מ-40% בקרב קבוצת הגיל הצעירה (44-20) ל-19% בקרב בני 65 ומעלה. אולם גם בקבוצת הגיל המבוגרת, קרוב ל-80% מרוצים מחייהם.

תרשים 4. שביעות רצון מהחיים לפי גיל, אחוזים

 

הערכת מצב הבריאות

קשורה גם היא בשביעות רצון מהחיים. למעלה מ-90% מאלה המעריכים את מצב בריאותם כטוב מאוד מרוצים מחייהם, והשיעור יורד ל-63% בקרב המעריכים את מצב בריאותם כלא טוב. שיעור אלה אשר 'מרוצים מאוד' מחייהם הוא 12% במצב בריאות לא טוב, וגבוה כמעט פי ארבעה (46%) בקרב המדווחים על מצב בריאות 'טוב מאוד'.

תרשים 5. שביעות רצון מהחיים לפי הערכת מצב הבריאות, אחוזים

בקרב היהודים, 66% מהחרדים 'מרוצים מאוד' מחייהם, 41% מהדתיים, 32% מהמסורתיים ו-30% מהחילוניים.

 

אופטימיות

49% מצפים לשיפור בחייהם בשנים הקרובות. מבין אלה ה'מרוצים מאוד' מחייהם, 61% מעריכים כי בשנים הקרובות חייהם יהיו יותר טובים, מבין ה'מרוצים' – 46% מצפים לשיפור, מבין ה'לא כל-כך מרוצים' 33% מצפים לשיפור ומבין אלה שאינם מרוצים בכלל מחייהם, 21% מצפים לשיפור בחייהם בשנים הקרובות.

 

אהבתם? מוזמנים לשתף!

x

אוהבים את ירכא נט? תנו לנו בלייק!